Аналіз Закону про зайнятість населення

конструктор договоров Украина

Нові вимоги Закону при наданні послуг з посередництва у працевлаштуванні

В даний час аутсорсинг персоналу отримує все більш широке поширення в українському діловому середовищі. Його суть - передача профільному постачальнику послуг ряду функцій для їх виконання на тимчасовій або постійній основі. Природа цих функцій може бути різною: від ведення бухгалтерського обліку до прибирання приміщень та охорони території. У багатьох випадках метою такої схеми правовідносин є підвищення ефективності при виконанні даних функцій і оптимізація витрат.

Незважаючи на те що аутсорсинг персоналу вже досить затребуваний в Україні, законодавча база, що регулює відносини у цій сфері, не приведена у повну відповідність з світовими тенденціями, що породжує ряд питань щодо належного оформлення таких правовідносин.

Першою спробою на шляху правового регулювання подібних правовідносин якийсь час вважалося введення в Податковому кодексі визначення «послуги з надання персоналу». Під цією послугою розуміється угода (господарське або цивільно-правове), де одна особа (постачальник) направляє у розпорядження іншої особи (замовника) одне або кілька фізичних осіб (як правило, співробітників постачальника) для виконання певних функцій. При цьому така угода може як передбачати, так і не передбачати укладення між замовником і направляються персоналом трудових договорів (контрактів). Однак таке визначення не є тотожним вже звичного для українського бізнесу поняттю «аутсорсингу», про який ми згадували вище, а скоріше в багатьох випадках ближче до поняття «аутстаффінгу».

Не є тотожними і поняття «аутсорсинг» та «аутстаффінг». Аутстаффінг буквально означає виведення співробітників за штат, що, як правило, має на увазі їх звільнення і подальше працевлаштування постачальником послуг аутстаффінгу

У новому Законі України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 (далі - Закон) послуг з посередництва у працевлаштуванні присвячено цілий розділ (розділ VI). Відповідно до нього до числа постачальників таких послуг, крім безпосередньо суб'єктів, що здійснюють діяльність з посередництва у працевлаштуванні (яких прийнято називати «рекрутерами»), також віднесені суб'єкти, що здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців (постачальники послуг аутсорсингу або аутстаффінгу, залежно від умов відповідної угоди).

Закон передбачає серед іншого ведення органами зайнятості реєстру суб'єктів, що надають такі послуги, а також встановлює вимогу щодо отримання відповідних дозволів компаніями, задіяними в такому бізнесі. Однак, незважаючи на те, що Закон був прийнятий ще в минулому році і діє вже більше місяця, порядок отримання зазначених дозволів досі не встановлений.

Що стосується залучення на законних підставах персоналу на умовах аутстаффінгу, існують і інші умови, обов'язкові для дотримання як постачальником таких послуг, так і замовником, серед яких Закон передбачає наступні:

• замовник зобов'язаний мати чинний колективний договір, що передбачає можливість залучення персоналу на умовах аутстаффінгу;

• замовник зобов'язаний отримати відповідну згоду профспілкових органів (якщо такі є);

• постачальник послуг зобов'язаний виплачувати персоналу заробітну плату не нижче мінімальної заробітної плати та заробітної плати працівників замовника за виконання аналогічної роботи.

Також постачальник послуг аутстаффінгу не може надавати персонал замовнику, у якого протягом року скорочено чисельність (штат) працівників, не дотримані нормативи за чисельністю працівників основних професій, задіяних у технологічних процесах основного виробництва, а також для виконання робіт у шкідливих, небезпечних і важких умовах праці та робіт за основними професіями технологічного процесу основного виробництва.

Останні два нормативу характерні, насамперед, для промислових підприємств.

Станом на сьогоднішній день є привід вважати, що введення Законом вищевикладених та інших вимог може створити загрозу ефективному використанню вже стали привабливими для українського бізнесу моделей аутстаффінгу та аутсорсингу. На думку багатьох представників як українського, так і міжнародного (в тому числі консалтингового) бізнесу, чинна редакція Закону потребує доопрацювання. У цьому зв'язку варто відзначити, що представники відповідних органів влади відкриті до діалогу з експертами в області працевлаштування, що дає надію на вирішення найбільш важливих для цього бізнесу питань вже найближчим часом

Нові щорічні квоти на працевлаштування для підприємств

Як відомо, попередній Закон «Про зайнятість населення» від 01.03.91 (далі - попередній Закон) встановлював для підприємств квоту на працевлаштування категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Новий Закон України «Про зайнятість населення» розширив перелік категорії таких громадян і встановив деякі інші вимоги щодо дотримання такої квоти.

Відповідно з новим Законом для підприємств з чисельністю працівників понад 20 осіб встановлюється мінімальна 5-відсоткова квота робочих місць для громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. На відміну від старого Закону, що передбачав можливість встановлення квоти в розмірі до 5 відсотків, новий Закон визначив розмір квоти в 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній рік. При цьому згідно з новим Законом розрахунок квоти - обов'язок роботодавця. Найбільш широкий резонанс серед більшості роботодавців викликав той факт, що новий Закон не дає можливості обліку в такій квотою працівників, працевлаштованих за сумісництвом.

Відповідно до нового Закону до категорій зазначених громадян серед інших відносяться особи передпенсійного віку, яких новий Закон визначив як громадян, яким до виходу на пенсію за віком залишилося 10 і менше років. Крім цього, на відміну від попереднього Закону, який надавав додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню жінкам, які мають дітей віком до 6 років, та одиноким матерям, які мають дітей віком до 14 років, або дитину-інваліда, новий Закон поширив гарантії у сприянні працевлаштуванню на обох батьків і встановив нову категорію громадян - один із батьків, що має на самостійному забезпеченні інваліда з дитинства або інваліда I групи.

Серед інших нововведень щодо зазначеної квоти також варто відзначити, що згідно з новим Законом забезпечення дотримання квоти є обов'язком роботодавця, тоді як попереднім Законом обов'язок направлення до роботодавця громадян, що потрапляють під квоту, покладалася на органи зайнятості. Після такого напрямку роботодавець повинен був в 3-денний термін вирішити питання про працевлаштування таких громадян і повідомити про своє рішення органам зайнятості, а в разі відмови у працевлаштуванні - повідомити про підстави такої відмови. Разом з тим новий Закон передбачає можливість звернення роботодавцями до органів зайнятості за сприянням у працевлаштуванні таких категорій громадян.

Новим Законом також встановлено відповідальність для роботодавця, що не виконав умови щодо дотримання квоти і при цьому необгрунтовано відмовила в прийомі на роботу відповідних категорій громадян. Розмір штрафу для такого роботодавця - дві мінімальні заробітні плати за кожен необгрунтовану відмову. Визначення «необгрунтованого замовлення» новий Закон не дає, а оцінний характер цього поняття дає можливість для заперечування будь-яких відмов.

ВИСНОВОК:

Введення нових вимог щодо дотримання зазначеної квоти в цілому покликаний підвищити загальні показники працевлаштування в Україні та забезпечити нові робочі місця. Однак зважаючи на багато причин далеко не всі роботодавці будуть готові дотримуватися ці квоти, незважаючи на передбачену відповідальність. Таким чином, на цьому етапі є підстави засумніватися в тому, що новий Закон виконає своє соціальне призначення в цьому відношенні. Разом з тим потенційні зміни до Закону (у тому числі включення в обов'язкову квоту працівників, працевлаштованих за сумісництвом) можуть згладити негативний ефект, який створив новий Закон на сьогоднішній день.

Денис Хорьяков,

юрист відділу податкових та юридичних послуг,

PwC Україна

Ольга Мельниченко,

менеджер відділу податкових та юридичних послуг,

PwC Україна