Необхідно створити і зареєструвати благодійну організацію

конструктор договоров Украина

Однією з особливостей Закону « Про благодійну діяльність та благодійні організації » є нововведення в порядку створення благодійної організації (далі - БО). Як визнають експерти в цій сфері, новий порядок істотно спрощений у порівнянні з минулою процедурою. Насамперед, це стосується загального порядку реєстрації БО як юридичних осіб, який згідно ч. 2 ст. 15 Закону № 5073 - VI регулюється Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». При цьому в даний момент ще діє Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій, затверджене постановою Кабміну від 30.03.98 № 382. Однак цей нормативно - правовий акт потребує доопрацювання з метою його адаптації до Закону « Про благодійну діяльність та благодійні організації », оскільки його норми орієнтовані на минулий Закон у сфері благодійності 1997 року. Тим не менше, відсутність підзаконного нормативно - правового акту, що регулює порядок створення БО відповідно до положень Закону № 5073 - VI, не перешкоджає установі БО в даний момент. Адже для цього достатньо положень Закону № 5073 - VI та Закону « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Отже, які ж дії тепер необхідно вжити, щоб заснувати БО?

1. Визначення засновника (лей) БО

Засновниками БО можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права. Необхідна кількість осіб для установи БО залежить від її організаційно - правової форми:

- Для створення благодійного товариства необхідно не менше двох засновників;

- Створити благодійний фонд або благодійна установа має право і одна особа.

2. Проведення установчих зборів

У ході установчих зборів засновники (ль) повинні прийняти ряд ключових рішень, зокрема про:

- Найменуванні БО;

- Цілях і сферах діяльності БО;

- Організаційно - правовій формі БО;

- Установі органів управління БО в залежності від її організаційно - правової форми;

- Склад і компетенції органів управління БО;

- Джерелах активів (доходів), порядок контролю та звітності БО;

- Підстави та порядок припинення БО, в тому числі порядок розподілу активів.

Ці та інші дані повинні бути відображені в установчому документі БО.

В результаті установчих зборів повинні бути створені такі документи:

1) рішення про створення БО, затверджене протоколом;

2) статут БО (для благодійного товариства або фонду) або установчий акт (для благодійної установи).

3. Оплата реєстраційного збору

В даний момент все ще діє постанова Кабміну № 383 від 30.03.98 р. « Про розміри та порядок справляння плати за державну реєстрацію благодійних організацій». Однак, як і у випадку з Положенням про порядок державної реєстрації благодійних організацій, даний нормативно-правовий акт орієнтований на вже недіючий Закон. Виходячи з цього, оплачувати реєстраційний збір необхідно згідно з положеннями Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Реєстраційний збір для БО визначений в окремому порядку, що передбачає його розмір у сумі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 грн.). Реквізити для перерахування реєстраційного збору зазначаються на інформаційних стендах у держреєстратора.

4. Подача документів для державної реєстрації

Державна реєстрація БО здійснюються за її місцезнаходженням.

Перелік документів, необхідних для подачі держреєстратору, визначений у ст. 24 Закону № 755 - IV.

Відповідно до змісту цієї правової норми та враховуючи вимоги законодавства до БО, в пакет документів для державної реєстрації повинні входити такі документи:

- Заповнена реєстраційна картка (Форма № 1);

- Рішення засновників про створення БО (відповідний протокол);

- Два нотаріально завірених екземпляри установчих документів;

- Документ, що підтверджує оплату реєстраційного збору. Це може бути копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку. У разі подання електронних документів підтвердженням оплати реєстраційного збору буде примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

- Інформація з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб;

- У разі державної реєстрації БО, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім зазначених документів додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру). Причому такий документ має бути легалізований у встановленому порядку.

Подати весь пакет документів можна особисто засновником (ми) (маючи при собі паспорт) або через представника, повноваження якого підтверджуються нотаріально завіреної довіреністю. Якщо представлений пакет документів відповідає вимогам законодавства, державна реєстрація БО повинна бути здійснена протягом трьох робочих днів.

Надалі при необхідності внесення змін до установчих документів БО засновникам слід керуватися також Законом № 755 - IV. При цьому необхідно врахувати, що БО звільняються від обов'язку сплати реєстраційного збору при державній реєстрації таких змін.

5. виготовлення печатки

Необхідний мінімум документів для виготовлення печатки в штемпельно - граверних майстерень:

- Заява про виготовлення печатки;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру, отримана у держреєстратора;

- Ескіз друку.

Подати такі документи можуть безпосередньо засновники (ль) або довірена особа, повноваження якого підтверджуються нотаріально завіреної довіреністю.

6. Відкриття банківського рахунку

Для відкриття банківського рахунку БО, як правило, потрібні такі документи:

- Заява про відкриття банківського рахунку;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру, отримана у держреєстратора;

- Нотаріально завірена копія установчого документа (зазначені вище статут або установчий акт);

- Нотаріально завірена копія протоколу про призначення посадових осіб БО;

- Копії паспортів посадових осіб БО;

- Нотаріально завірені картки із зразками підписів посадових осіб та печаткою БО в двох примірниках.

7. Початок здійснення діяльності БО

Після здійснення описаних вище дій БО не тільки буде зареєстрована в установленому порядку, але і з правової точки зору буде готова здійснювати свою діяльність. Однак неминучі подальші дії, пов'язані, наприклад, з бухгалтерським обліком і відповідної звітністю, виробництвом продукції тощо, зажадають здійснення додаткових заходів, передбачених законодавством.