Жорсткість податкового контролю над ціноутворенням

конструктор договоров Украина

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)», розроблений за спільної участі Державної податкової служби України та міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers, є черговою новацією законодавців, спрямованої на боротьбу з офшорами, використовуваними для реалізації продукції за заниженими цінами пов'язаним особам в країни з пільговим оподаткуванням.

Відповідним проектом дається визначення поняття «трансфертного ціноутворення», встановлюються механізми податкового контролю над ним.

Не можна не відзначити те, що проект Закону України дає більш повне визначення поняттю «пов'язаних осіб», яке імплементовано з урахуванням введення в законодавство України поняття «трансфертного ціноутворення», під яким мається на увазі процес визначення ціни продажу (реалізації) товарів та / або результатів робіт (послуг) при здійсненні операцій, визнаних контрольованими.

Зокрема, вводиться поняття «контрольовані операції», які діляться на 2 категорії:

1) операції між пов'язаними особами;

2) операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований в державі, в якому ставка податку на прибуток (корпоративний податок) або який сплачує податок на прибуток на 5 і більше процентних пунктів нижче, ніж в Україні ;

Однак ці операції визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік.

На великих платників податків можуть покласти обов'язок повністю розкривати перед Державною податковою службою України всю структуру групи пов'язаних осіб

Відповідно, платники податків з оборотом від 50 млн. грн. на рік і платники податків, які здійснюють значні торговельні операції, зобов'язані повністю розкрити Державній податковій службі України всю структуру групи пов'язаних осіб.

Окрім іншого, великим платникам податків (дохід яких за останні 4 роки перевищує 500 млн. або сума сплачених податків за останні 4 роки становить понад 12 млн. грн.) Дозволяється звертатися за узгодженням ціни в рамках контрольованих операцій на певний період до Державної податкової інспекції. Найближчим часом Кабінет Міністрів України має розробити та затвердити відповідну процедуру узгодження.

Прийняття відповідного проекту Закону України додасть додаткової роботи бухгалтерам, яким доведеться щорічно подавати звіт про проведення контрольованих операцій платником податків. У зв'язку з цим додасться нова підстава для накладення штрафу у розмірі 5 % від суми контрольованою операції у разі неподання такого звіту або відсутності певної інформації в рамках звіту.

Передбачається також розширити підстави для проведення позапланової документальної перевірки, а саме у разі :

1) якщо встановлено відхилення цін контрольованої операції від рівня звичайних (ринкових) цін ;

2) неподання платником податків або подання з порушеннями звіту про контрольованих операціях та / або обов'язкової документації або в разі встановлення порушень в ході моніторингу такого звіту / документації.

Таким чином, даним проектом Закону податкова служба набуває ефективний механізм протидії оптимізації оподаткування з використанням пільгових податкових юрисдикцій. Проте, говорити про реальну користь таких змін поки дуже рано. У даному випадку вирішальним чинником ефективності будуть підзаконні нормативні акти, що визначають порядок підготовки та перевірки звітів про контрольованих операціях, роз'яснення профільних органів про застосування нової термінології.

ВИСНОВОК:

Є ризик, що посилення податкового контролю над ціноутворенням призведе до істотного збільшення податкового навантаження на виробничі підприємства і підприємства сфери торгівлі.

Руслан Попович,

юрист Goldblum and Partners