«Переїзд» компанії в іншу країну в рамках ЄС

конструктор договоров Украина

Угодою про заснування Європейського співтовариства гарантується свобода економічної діяльності (freedom of establishment). Таким чином, можна говорити про вільне переміщення в межах ЄС не лише громадян, а й компаній.

На сьогоднішній день компанії, зареєстровані в державі - члені ЄС, можуть вільно перемістити в іншу державу-член своє фактичне місцезнаходження (moving a real seat), у тому числі свій головний офіс або виробництво в цілому.

Крім того, в Європі актуальним стало питання можливості компаній «змінити громадянство», тобто змінити реєстрацію місцезнаходження компанії (moving a registered office). У цьому випадку компанія повністю йде з під юрисдикції однієї держави і підпадає під юрисдикцію іншої.

Актуальність для європейських компаній цього питання пов'язана насамперед з розвитком бізнесу. Так, наприклад, звичайна компанія, яка вже давно існує і має певне місце на ринку ЄС, потребує інвестицій і хоче залучити нових інвесторів і кредиторів. У свою чергу, банки та інші інвестори в рамках ЄС за краще мати справу з компаніями, зареєстрованими в державі з привабливою інвестиційною політикою, ефективним законодавчим регулюванням банкрутства і процедурою повернення боргів. Відповідно, компанія буде більш приваблива для інвесторів і матиме більший доступ до фінансових ресурсів, якщо вона буде мати реєстрацію в такій державі.

Деякі компанії намагаються змінити місце своєї реєстрації, минаючи варіант ліквідації в одній державі і створення в іншому

Компанії, зареєстровані в Греції чи Чехії, які за даними Світового Банку мають найслабшу в ЄС систему захисту інвестицій, користувалися б більшою популярністю у інвесторів, якби їх місцем реєстрації була б, наприклад, Великобританія, яка може запропонувати більш ефективну систему захисту інвестицій.

З цих та інших причин деякі компанії намагаються змінити місце своєї реєстрації, минаючи варіант ліквідації в одній державі і створення в іншому.

На даний момент питання переміщення реєстрації місцезнаходження компанії не врегульовано єдиним актом ЄС. Розроблено проект Директиви про переміщення реєстрації офісу компаній ( «14th Company Law Directive»), але він не прийнятий Європарламентом і знаходиться на стадії обговорення. Таким чином, в ЄС єдиний механізм для всіх компаній, що дозволяє переміщення реєстрації місцезнаходження компанії, не встановлено. У доповіді Єврокомісії з цього питання наводяться альтернативні способи такого переміщення.

Одним з таких варіантів є використання механізму транскордонного злиття (the cross-border merger) - Директива 2005/56/EC від 26 жовтня 2005 року про транскордонне злиття товариств з обмеженою відповідальністю.

Переміщення реєстрації місцезнаходження компанії можна здійснити шляхом створення дочірньої компанії з подальшим переміщенням і об'єднанням дочірньої компанії з материнською

Переміщення реєстрації місцезнаходження компанії можна здійснити шляхом створення дочірньої компанії в державі-члені, в яке планується перемістити компанію, а потім об'єднання дочірньої компанії з материнською з переміщенням в державу дочірньої компанії. Під товариствами з обмеженою відповідальністю, на які поширюється ця директива, розуміються як публічні, так і приватні компанії.

Також існує можливість поміняти «громадянство» компанії за допомогою перетворення в європейську компанію (SE) (a European Company) або європейське кооперативне товариство (SCE) (a European Cooperative Society). Це правові форми компаній в рамках ЄС, для яких правом ЄС передбачено право і механізм переміщення реєстрації місцезнаходження компанії.

Право змінити свою організаційну форму на SE або SCE маю тільки публічні компанії, існуючі не менше 2 років. Така компанія може бути перетворена у форму SE або SCE для того, щоб перемістити компанію в іншу державу-член. Але процедура ця дорога, мінімальний розмір статутного фонду для SE і SCE становить 120000 євро.

Керуючись гарантованим правом свободи економічної діяльності, Європейський Суд Справедливості (Суд ЄС) розглянув кілька справ, пов'язаних з переміщенням реєстрації місцезнаходження компанії. Тим не менше значення рішень суду ЄС обмежена, так як ставиться тільки до конкретної ситуації і може бути предметом різних інтерпретацій державами-членами, судами та іншими органами і може призвести до прийняття різних рішень на національному рівні. Крім того, ці рішення містять загальні принципи без надання узгоджених правил і процедур. Суд ЄС вказав на необхідність законодавчого врегулювання цього питання.

На сьогоднішній день Єврокомісія знову повернулася до питання уніфікації правил переміщення реєстрації місцезнаходження компаній в ЄС

Як вже говорилося вище, проект Директиви, яка уніфікувала б правила переміщення реєстрації місцезнаходження компаній в ЄС, не був прийнятий в 2007 році. Але сьогодні Єврокомісія знову повернулася до цього питання. У січні - квітня 2013 року Єврокомісія на своєму сайті проводить обговорення цього питання і збір інформації. Метою цього заходу є отримання докладної інформації про витрати, які сьогодні несе компанія, що побажала перемістити свою юридичну адресу в іншу державу, а також про переваги подальших дій ЄС в цьому напрямку. Єврокомісія пропонує представникам компаній заповнити анкету, що містить питання про необхідність прийняття законодавчого акта на рівні ЄС та його передбачуваному змісті, а також питання про перешкоди, з якими стикаються компанії в цій сфері.

Таким чином, можливо, європейські компанії незабаром будуть мати чіткі правила гри, що дозволяють їм змінити «громадянство».

Олена Кривко,

юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери»