Зразок Договору фінансового лізингу скачати

конструктор договоров Украина

Назва файлу: Договір фінансового лізингу
Тип документа: DOC
Рік складання: 2014
Ссилка на скачування: Скачати Зразок Договору фінансового лізингу

Відповідно з цим Договором фінансового лізингу, Лізингодавець дає обов'язок купити у власність у Продавця Обладнання згідно з певними лізингоодержувачем специфікацій та умов передати за плату таке обладнання у користування Лізингоодержувачу на визначений Договором термін.

Термін лізингу за Договором визначається сторонами, і він обчислюється з моменту передачі Обладнання в лізинг, яким є день укладення Сторонами Акту передачі Обладнання в лізинг.

Окремо потрібно сказати про лізингових платежах. Так, розмір, строки та порядок виплати Лизингополучателем лізингових платежів Лізингодавцю визначаються в Додатку до Договору в "Розрахунку лізингових платежів".

На випадок прострочення Лізингоодержувачем сплати Лізингодавцю лізингових платежів Лізингоодержувач повинен сплатити пеню в певному розмірі від несплаченої суми за кожен день прострочення. Варто зауважити, що сама по собі сплата пені жодною мірою не звільняє Лізингоодержувача від виконання взятих на себе за Договором фінансового лізингу розрахунків .

Відповідно до Договору фінансового лізингу Лізингоодержувач не повинен затримувати лізингові платежі, строк сплати за якими вже настав, навіть з причин пошкодження Обладнання.

Крім того, відповідальність за ризик випадкового знищення (пошкодження) устаткування з моменту його передачі покладається на Лізингоодержувача.

Отже, Ви маєте можливість завантажити зразок Договору фінансового лізингу.