Договір оренди автомобіля фізичній особі - зразок Договору оренди авто

конструктор договоров Украина

Назва файлу: Договір оренди автомобіля фізичній особі
Тип документа: DOC
Рік складання: 2014
Ссилка на скачування: Скачати Зразок Договору оренди авто

Відповідно до Договору оренди автомобіля фізичній особі, Орендодавець дає зобов'язання передати Орендарю в тимчасове платне користування певну кількість одиниць автомобілів марки з номерними знаками, а Орендар зобов'язується прийняти названі автомобілі та використовувати їх виключно в певних цілях, а також виробляти Орендодавцю орендну плату.

Варто відзначити, що технічний стан, параметри, інші характеристики автомобілів, їх комплектність відображаються в Додатку до Договору оренди автомобіля.

Будь-який зразок Договору оренди автомобіля визначає порядок використання амортизаційних відрахувань і про порядок відновлення автомобіля.

Відповідно до Договору оренди автомобіля Орендодавець бере на себе такі обов'язки:

- У визначений термін після набрання чинності Договору оренди автомобіля передати в орендне користування Орендарю - приватній особі визначені цим Договором автомобілі згідно з умовами;

- За свій рахунок проводити капітальний ремонт автомобілів в обумовлений термін і на час виходу їх з експлуатації надавати аналогічну заміну автомобілям в оренді.

У свою чергу, за Договором оренди автомобіля Орендар бере на себе такі обов'язки :

- Використовувати автомобілі на умовах Договору про оренду транспортного засобу та у відповідності з обумовленими цілями;

- Своєчасно вносити орендну плату;

- Підтримувати автомобілі в технічно справному стані, включаючи за свій рахунок здійснювати їх ремонт і нести витрати на їх експлуатацію;

- Із закінченням терміну Договору оренди автомобіля або після його дострокового припинення не пізніше визначеного періоду повернути автомобілі Орендодавцю у справному стані на підставі складеного акту передачі -приймання.

Отже, Ви маєте виняткову можливість скачати безкоштовно зразок Договору оренди автомобіля.