Договір оренди майна: скачать зразок Договору оренди майна

конструктор договоров Украина

Назва файлу: Договір оренди майна
Тип документа: DOC
Рік складання: 2014
Ссилка на скачування: Скачати Зразок Договору оренди майна

Перш за все, варто відзначити, що Договором оренди майна регулюються правовідносини, які пов'язані з передачею Орендодавцем Орендарю в строкове платне користування певного майна на певних умовах. У Договорі оренди майна має відзначатися, що предмет оренди буде використовуватися згідно з його цільового призначення.

Окремо відзначимо, що предмет оренди вважається переданим в орендне користування за Договором оренди майна з моменту підписання сторонами спеціального документа - Акта прийому-передачі, який є невід'ємною частиною Договору.

Згідно з Договором оренди майна Орендар зобов'язується своєчасно вносити орендну плату в розмірах, що визначені умовами цього Договору. Як правило, перерахування належної оплати відбувається щокварталу (не пізніше, 10 - го числа наступного за звітним кварталом) на банківський рахунок Орендодавця. За Договором оренди майна за затримку платежів на термін більше одного місяця може передбачатися пеня.

Розміри орендної плати можуть змінюватися за згодою Сторін.

Будь-який зразок Договору оренди майна передбачає, що Орендодавець передає предмет оренди Орендарю в стані, який дозволяє нормальне використання / експлуатацію предмета оренди.

Отже, Ви маєте виняткову можливість скачати безкоштовно зразок Договору оренди майна.