Договір лізингу: скачати зразок Договору лізинга

конструктор договоров Украина

Назва файлу: Договір лізингу
Тип документа: DOC
Рік складання: 2014
Ссилка на скачування: Скачати Зразок Договору лізинга

Перш за все, варто зауважити, що в порядку і на умовах, які визначені Договором лізингу, Орендодавець передає належне йому на праві власності майно у виключне тимчасове і платне користування на визначений строк лізингоодержувачу, а останній у свою чергу приймає його з метою використання для (вказати) виробництва продукції або надання послуг.

За Договором лізингу Сторони визначають порядок використання амортизаційних відрахувань, порядок відновлення майна.

Будь зразок Договору лізингу містить в собі умову про порядок передачі майна. Так, передача майна лізингоодержувачу здійснюється не пізніше обумовленого терміну, про що обов'язково складається Акт прийому -передачі об'єкта лізингу в намічений термін.

Окремо зауважимо, що повернення Лізингоодержувачем майна Лізингодавцю згідно Договору лізингу відбувається в порядку і строки, що визначені Договором або Додатком до договору.

Важливо зауважити, що згідно з Договором лізингу, по закінченні терміну такого Договору майно переходить у власність лізингоодержувача (або відбувається викуп ним за залишковою вартістю).

Обов'язково має бути зазначено в Договорі лізингу, що майно протягом всього терміну дії Договору виступає власністю Лізингодавця.

Отже, Ви можете завантажити безкоштовно зразок Договору лізингу.