Договір фінансового лізингу: Зразок Договору фінансового лізингу

конструктор договоров Украина

Назва файлу: Договір фінансового лізингу
Тип документа: DOC
Рік складання: 2014
Ссилка на скачування: Скачати Договір
фінансового лізингу - Зразок

За Договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується придбати відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов предмет лізингу і передати його у володіння та користування Лізингоодержувачу, а лізингоодержувач, в свою чергу, зобов'язується прийняти від Лізингодавця Предмет лізингу і виробляти за користування Предметом лізингу плату протягом певного терміну.

Варто відзначити, що сторони визначають статус цього Договору як Договору фінансового лізингу згідно з нормами Податкового кодексу України.

Причому, вибір постачальника Предмета лізингу за Договором фінансового лізингу здійснюється Лізингоодержувачем на свій розсуд. Про це робиться відмітка в договорі.

Зауважимо, що лізингодавець за Договором фінансового лізингу зобов'язаний повідомити Постачальника (він же продавець) письмово про передачу Предмета лізингу в лізинг Лізингоодержувачу.

При укладенні договору купівлі-продажу щодо предмета лізингу, то Лізингодавець бере зобов'язання узгодити з Лизингополучателем певні умови договору купівлі -продажу.

Отже, Ви маєте можливість скачати безкоштовно зразок Договору фінансового лізингу.