SidebarТип документа: Договір
Формат файлу: DOC
Рік: 2014
Ссилка на скачування: Скачать бесплатно зразок Договору
Перш за все, варто зауважити, що Договір позички працівнику - це угода, за якою одна сторона (іменується ссудодатель) передавала іншій стороні (називається ссудополучателю) індивідуально-визначену річ у тимчасове безкоштовне користування, а інша сторона - ссудополучатель - повинен був по завершенні терміну договору повернути ту ж саму річ у непошкодженому вигляді.

До ознак договору позички для працівника варто відносити:

- Договір позички працівнику - це реальний договір, тобто виникає з моменту фактичної передачі майна;

- Предмет договору становлять індивідуально-визначені речі;

- Майно передається не у власність, а тільки в користування;

- Позика є безоплатній, на відміну від позики;

- Ризик випадкової загибелі речі знаходиться на ссудодателе, доки він виступає власником переданого майна.

Позначений шаблон Договору позики працівникові складений і проаналізований юристами, щоб визначити суперечності законам, прогалини змісту та інші нюанси. При підготовці договору враховувалися аспекти цивільного обороту, що робить можливим врахувати інтереси контрагентнов.

Чітко оформлений Договір позички є ключовим методом забезпечення захисту прав, реалізації положень укладеного договору. Як демонструє практика, коли договір укладено грамотно, то конфлікти між контрагентами виникають значною мірою рідше, та й у суді офіційний Договір - це найважливіший правовий аргумент.

Отже, якщо Вам необхідний зразок Договору позики, то Ви можете його скачати з означеної посиланням. Причому, Ви можете теж завантажити безліч інших угод цього розділу.Тип документа: Договір
Формат файлу: DOC
Рік: 2014
Ссилка на скачування: Скачать бесплатно зразок Договору
Перш за все, варто зауважити, що згідно Договору бартеру (міни) кожна зі сторін повинна передати другій стороні у власність одну річ (товар) в обмін на іншу річ (товар).

Причому, відповідно до законодавства кожна зі сторін договору бартеру виступає у вигляді продавця того товару, який, власне, передає в обмін, і одночасно покупцем товару, який він натомість отримує. Варто мати на увазі, що Договір бартеру (міни) може припускати доплату за обмінюваний товар, нерухомість, яка виступає предметом Договору бартеру.

Право власності на обмінювані речі настає з моменту фактичної передачі речі.

Справжній приклад Договору бартеру складений і переглянутий юрисконсультами, для того щоб виявити конфлікти законодавству, прогалини змісту та інші нюанси. При оформленні угоди враховувалися аспекти господарського обороту, що дає можливість врахувати інтереси учасників.

Правильно підготовлений Договір бартеру є визначальним методом забезпечення захисту інтересів, реалізації умов укладеної угоди. Як демонструє практика, якщо договір підготовлений правильно, то конфлікти між учасниками виникають значною мірою менше, та й у судовому розгляді такої Договір - найважливіший юридичний факт.

Отже, якщо Вам потрібен зразок Договору бартеру, то Ви можете його скачати з означеної гіперпосилання. У свою чергу, у Вас є можливість також завантажити безліч інших угод цього розділу.Тип документа: Договір
Формат файлу: DOC
Рік: 2014
Ссилка на скачування: Скачать бесплатно зразок Договору
Представляємо Вашій увазі трудовий договір між працівником і роботодавцем, який є одним з найпоширеніших у трудових відносинах. Дуже часто суперечки між роботодавцем і працівником можна запобігти, склавши правильний трудовий договір між працівником і роботодавцем.

Зрозуміло, якщо працівник приходить зі «своїм» трудовим договором, то в переважній більшості випадків роботодавець навіть розмовляти не стане, - «мовляв, що ти мені підсовуєш, я сам знаю, який договір підписувати і Досвідос!». Однак навіть у такому випадку Вам цікаво як працівнику буде скачати трудовий договір між працівником і роботодавцем, щоб почитати, як повинні бути захищені права.

Даний Зразок трудового договору між працівником і роботодавцем складений у повній відповідності до вимог чинного трудового законодавства.

Наявний проект-зразок трудового договору перевіряється на непротиворечие вимогам і умовам спільного законодавства та особливостям нормозастосування, оптимізований під правила госп. обороту, захищеність особистих прав та інтересів сторін, відповідність умов.

Завантажити безкоштовно Трудовий Договір Ви маєте можливість за зазначеної гіперпосилання. Зауважте, що також Ви маєте можливість скачати інші різновиди договорів в розділі на нашому сайті.Тип документа: Договір
Формат файлу: DOC
Рік: 2014
Ссилка на скачування: Скачать бесплатно зразок Договору
Представлений Вашій увазі Агентський договір на надання послуг віднесений до виду посередницьких договорів.

Нагадаємо, що згідно Агентського договору на надання послуг, Агент повинен за дорученням і в інтересах Принципала за певну винагороду сприяти вчиненню Принципалом угод з надання певних послуг у певній сфері, що визначено додатком до договору.

Агентський договір на надання послуг можна вважати виконаним з моменту укладення Принципалом угод про надання послуг з третіми особами за умови дотримання положень цього Договору.

За Агентського договору на надання послуг Агент має повноваження укладати з 3-ми особами договори про надання агентських послуг, предмет яких буде тотожний предмету цього Договору.

Наявний проект-шаблон Агентського договору досліджений на відповідність несуперечливість умов, реалізацію захисту власних прав та інтересів сторін, вимогам і умовам національного законодавства і особливостям нормозастосування, перевірений під правила цивільного обороту.

Завантажити Агентський Договір Ви зможете за вказаним посиланням. Зауважте, що крім цього Ви зможете завантажити інші типи договорів в розділі на сайті ПроПраво.Тип документа: Договір
Формат файлу: DOC
Рік: 2014
Ссилка на скачування: Скачать бесплатно зразок Договору
Досить поширеною для роботодавця ситуацією є залучення або використання в якості найманої праці студентів, і, відповідно, виникає питання: як оформити трудові відносини із студентом? Чи потрібно укладати трудовий договір?

Питання вирішується таким чином: полягає Договір про стажування студента, який тим самим забезпечує захист прав та інтересів, як роботодавця, так і студента. І хоча цей договір не є в чистому сенсі трудовим договором, проте, в його укладенні повинні бути зацікавлені всі сторони. Такий Договір про стажування студентів породжує певні юридично значимі наслідки. Для студента наявність такого договору важливо ще тим, що час стажування зараховує до трудового стажу, що також важливо, тому, коли питання заходить про підтвердження трудового стажу, саме такий договір буде дуже корисним доказом.

У такому Договорі про стажування студентів визначається правовий статус сторін, термін стажування, відповідальність, гарантії, можливість оплати виконаної роботи. У разі виникнення спору між стажіруемим і роботодавцем, то знову таки цей договір стане в нагоді.

Наявний проект договору зі стажіровщіком опрацьований на непротиворечие логічність умов, забезпечення захисту прав сторін, оптимізований під правила цивільного обороту, умов і норм вітчизняного законодавства та практиці нормозастосування.

Завантажити Договір про стажування студента Ви можете за представленою гіперпосилання. Зверніть увагу, що крім цього Ви зможете завантажити інші типи договорів в категорії на ProPravo.