Права авіапасажирів в ЄС, новели в європейському законодавстві

конструктор договоров Украина

Європейський Союз вживає чимало зусиль по захисту прав авіапасажирів, вдосконалюючи законодавство. У лютому 2005 року були прийняті Правила (ЄС ) № 261 /2004 щодо загальних правил компенсації та допомоги пасажирам у разі відмови в посадці, скасування або тривалої затримки рейсу. Нові правила внесли суттєві зміни на ринку авіаперевезень в частині обмеження випадків відмови в посадці, а також підстав для скасування рейсів. 13 березня 2013 Єврокомісія анонсувала новий пакет заходів по захисту прав авіапасажирів.

Основними причинами прийняття нових заходів, за заявою Єврокомісії, є нечіткість визначень Правил № 261/2004, що залишають «сірі плями» і невизначеність у правозастосовчій практиці. Іншою причиною пропонованих новел є перепони, з якими стикаються авіапасажири при пред'явленні претензій безпосередньо до авіаперевізника. Часто такі скарги необгрунтовано відхиляються авіаперевізником. Третьою причиною є недостатня увага національних властей до фактів порушення прав пасажирів. Четверта причина - це відсутність пропорційності в деяких фінансових зобов'язаннях, покладених на авіаперевізників.

Пропоновані уточнення до Правил № 261/2004

Діючі Правила № 261/2004 зобов'язують авіаперевізника надавати авіапасажирам інформацію про їх права. Однак, на думку Єврокомісії, правила не містять вимог щодо того, щоб інформація про права щодо конкретної ситуації була доведена до пасажира в момент її виникнення і пасажир повинен бути інформований про зміни якомога раніше, але не пізніше ніж за тридцять хвилин до передбачуваного відльоту літака згідно з графіком. Авіаперевізник буде зобов'язаний інформувати пасажирів про зміни, як тільки така інформація йому стане доступною.

Про питання надзвичайних обставин

Важливим питанням у пропонованих новелах є уточнення визначення « надзвичайні обставини», яке, на думку Єврокомісії, недостатньо чітко визначено. Пропонується дати визначення поняттю « надзвичайні обставини» як обставини, які не властиві при природній діяльності авіаперевізника і які не можна передбачити, при природному контролі з боку авіаперевізника. Наприклад, природні катаклізми чи страйк можуть відноситься до непередбачених обставин, в той час як технічні проблеми повітряного судна, на думку Єврокомісії, не підпадають під визначення « надзвичайні обставини».

Про питання затримки рейсів і затримки рейсу повітряного судна, що перебуває на злітній смузі з пасажирами на борту.

Питання про надзвичайні обставини тісно пов'язаний з правами пасажирів у разі затримки рейсу. Діючі правила передбачають право пасажира на допомогу в разі затримки рейсу на два, три, чотири години в залежності від відстані польоту. Однак ситуація змінилася у зв'язку з прийняттям рішення Судом Справедливості Європейського Союзу в смакота справі Нельсон та інші проти Люфтганзи, в якому суд визначив, що, крім допомоги в разі затримки рейсу, пасажир також має право на компенсацію, якщо така затримка була більше трьох годин, за винятком непередбачених обставин. Вказану норму, прийняту Судом Справедливості Європейського Союзу, пропонується закріпити законодавчо. Єврокомісія пропонує закріпити пропозицію про те, щоб у разі затримки рейсу пасажири отримували інформацію стосовно допомоги та компенсації, які вони можуть отримати.

Єврокомісією запропоновано ввести ліміт часу з виплати компенсацій внаслідок затримки рейсу - від трьох до п'яти годин для внутрішніх рейсів у межах ЄС на відстань до 3500 кілометрів. Для міжнародних рейсів граничні рядки виплати компенсацій до 9 годин для рейсів дальністю до 6000 кілометрів і 12 годин для рейсів дальністю понад 6000 кілометрів. Тригодинний ліміт затримки рейсу, до закінчення якого компенсація пасажиру не нараховується, встановлений з тим, що такий строк є розумним для вирішення технічних проблем повітряного судна без заподіяння істотних незручностей пасажирові.

Окремо Єврокомісія пропонує врегулювати питання обслуговування пасажирів у разі затримки рейсу, що знаходиться на злітній смузі або смузі руління з пасажирами на борту. Такі права включають право пасажира на харчування та право відмовитися від рейсу, якщо затримка більше п'яти годин. Запропоновано також розширити права, додавши в разі затримки рейсу більше ніж на годину, право на кондиціонування повітря, використання туалету, медичної допомоги та забезпечення питною водою.

Права пасажирів при зміні маршруту, пересадці

Окремої врегулювання потребує питання щодо прав пасажирів у разі зміни маршруту, пересадки на інший рейс. Іноді затримка рейсу відбувається при пересадці на інший рейс одного авіаперевізника. Виникає питання про те, в який момент авіаперевізник зобов'язаний дозволити пасажиру скористатися рейсом іншої авіакомпанії у разі затримки рейсу. Пропозиції Єврокомісії полягають у тому, що якщо авіаперевізник не може забезпечити зміну маршруту власними силами протягом 12 годин, він зобов'язаний запропонувати пасажирові зміна маршруту іншим авіаперевізником.

нові права

Єврокомісія запропонувала розглянути низку нових прав. Зокрема, виникло питання про те, чи має пасажир, графік рейсу якого змінено, ті ж права, що і пасажир, рейс якого затримується в частині компенсації. Запропоновано вважати, що пасажир, графік рейсу якого змінено менш ніж за два тижні до часу початкового графіка, має ті ж права, що і пасажир, чий рейс скасовано або затримується.

Написано право пасажира за 48 годин до відправки рейсу безкоштовно вимагати виправлення допущених помилок у прізвищі або імені у квитку без додаткової плати.

Єврокомісією запропоновано ряд заходів, пов'язаних з перевезенням негабаритних вантажів. Зокрема, стосовно перевезення обладнання, призначеного для транспортування осіб з обмеженими здібностями, такий пасажир без сплати додаткових зборів має право задекларувати реальну вартість такого обладнання і тим самим збільшити ліміт відповідальності авіаперевізника в разі пошкодження такого обладнання. Передложено врегулювати питання щодо перевезення музичних інструментів, зокрема запропоновано дозволити перевезення малогабаритних інструментів в салоні літака, а також запропоновано зобов'язати авіаперевізника визначити умови перевезення музичних інструментів у вантажному відсіку.

Процедура подачі скарги на дії авіаперевізника, банкрутство

Єврокомісією запропоновано зобов'язати авіаперевізників розробити типові форми скарг, які повинні бути доступні в аеропортах і які повинні прийматися авіаперевізником як дійсні. У зазначеному контексті авіаперевізник буде зобов'язаний розробити чіткі і прості процедури подачі скарг із зазначенням термінів, забезпечити можливість отримання всіх необхідних форм на сайті компанії і подачу скарги по електронній пошті.

Враховуючи участившееся випадки банкрутства авіакомпаній, які мали місце не тільки в Україні, але і в Європейському Союзі, Єврокомісією запропоновані ряд заходів щодо запобігання порушення прав пасажирів у разі банкрутства авіакомпанії. Зокрема, національні влади будуть здійснювати моніторинг фінансового стану авіакомпаній, а також вживати зусилля з мінімізації негативних наслідків їх банкрутства. Пропонується розробити програми, які сприятимуть мінімізації таких ризиків, зокрема шляхом страхування, а також аналогічних продуктів, які зможуть захистити пасажира від несприятливих наслідків, пов'язаних з банкрутством авіаперевізника.

У цілому заходи, запропоновані Єврокомісією, є актуальними і відповідають тенденціям на ринку авіаперевезень, а також проблемам, з якими стикаються пасажири. 28.11.2012 року в Україні було затверджено нові правила перевезення пасажирів, які, фактично є імплементацією норм Монреальської конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, а також Загальних правил компенсації та допомоги пасажирам у разі відмови в посадці та скасування або тривалої затримки рейсів, Правил (ЄС ) № 261 /2004. Однак якщо врахувати запропоновані Єврокомісією зміни, то нещодавно прийняті Україною правила вже не відповідають вимогам часу. Проте з підписанням Україною угоди з ЄС про спільний авіаційний простір зазначені норми ЄС у частині захисту прав пасажирів стануть частиною українського законодавства.

Арсеній Герасимів,

адвокат ЮФ «Ілляшев та Партнери»