ВГСУ про нюанси реорганізації банків

конструктор договоров Украина

З такими поняттями, як злиття, приєднання, виділення або перетворення, в умовах фінансової нестабільності стикаються не тільки підприємства та організації, а й багато фінансових установ, зокрема банки. І незважаючи на той факт, що реорганізація банків проводиться за принципом реорганізації юрособи, зміна організаційної форми саме банків має ряд особливостей, оскільки супроводжується ще і необхідністю захисту інтересів позичальників і вкладників. Реорганізація банку веде до передачі його майна, коштів, а також прав та обов'язків банкам - правонаступникам. При цьому реорганізація фінустанови чревата наслідками не тільки для банківських клієнтів, але і для банків - правонаступників, про що свідчить виникнення у судовій практиці питань переходу прав і обов'язків реорганізованих банків до банків - правонаступників. Вищий господарський суд України роз'яснив основні моменти подібної реорганізації в інформаційному листі «Про деякі питання реорганізації банків та розгляду справ у спорах, що виникають у виконанні господарських договорів» № 01-06/796/2013.

Як ми вже відзначали, реорганізація банків здійснюється за правилами реорганізації юридичної особи, але з особливостями, встановленими в законах «Про банки і банківську діяльність» та «Про акціонерні товариства» (оскільки банки створюються у формі ПАТ або кооперативного банку).

Почнемо з того, що відповідно до статті 26 Закону «Про банки і банківську діяльність» реорганізація банку здійснюється на підставі рішення його власників шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення і перетворення. Всі перераховані способи організації, за винятком перетворення, здійснюються відповідно до законодавства про госптовариства на підставі попереднього дозволу НБУ на реорганізацію банку та затвердженого плану реорганізації. Так, реорганізація може бути почата тільки після затвердження НБУ плану реорганізації, який, крім інших необхідних заходів, повинен передбачати подання документів, необхідних для погодження статуту нового банку або для погодження змін у статуті існуючого. Процедура надання дозволу на реорганізацію за рішенням власників банку визначена в Положенні НБУ № 189.

ВГСУ зазначив, що обсяг прав і обов'язків, що переходять від реорганізованих банків, залежить від обраної форми реорганізації.

Зокрема, при виділенні банку відбувається створення одного чи кількох банків - правонаступників з передачею йому згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків банку, з якого здійснюється виділення, без припинення такого банку. При злитті банків відбувається виникнення нового банку - правонаступника з передачею ним згідно передавальним актам всього майна, усіх прав та обов'язків двох або більше банків одночасно з їх припиненням. При поділі банку відбувається припинення банку з передачею всього його майна, прав та обов'язків більше ніж одному новому банку - правонаступнику згідно з розподільним балансом, а в разі приєднання банків відбувається припинення одного або більше банків з передачею ними згідно з передавальним актом усього їхнього майна, прав і обов'язків іншому банку - правонаступника.

Як ми бачимо зі статті 81 Закону «Про акціонерні товариства», реорганізація банку (як АТ) здійснюється на підставі договору про злиття або приєднання та плану поділу, виділення або перетворення, умови яких розробляються наглядовою радою кожного акціонерного товариства. Крім того, при проведенні реорганізації шляхом злиття або приєднання банк складає передавальний акт, а у разі проведення реорганізації шляхом поділу або виділення - розподільчий баланс.

Як передавальний акт, так і розділовий баланс складаються після проведення інвентаризації активів реорганізується банку, усунення виявлених розбіжностей і закінчення строку для пред'явлення кредиторами вимог. До того ж достовірність передавального акта та розподільчого балансу підтверджується аудитором. До основних вимог, встановленим до оформлення зазначених документів, відносяться обов'язкове прикріплення розшифровок активів, зобов'язань і капіталу, які передаються банку - правонаступнику, у розрізі рахунків і наявність підписів голів та членів комісії з проведення реорганізації, завірених нотаріально.

ВГСУ звернув увагу, що у разі створення банку-правонаступника в результаті злиття або приєднання банків до нього переходить усе майно і всі права та обов'язки, що існували на дату складання передавального акта. А в разі створення банку-правонаступника в результаті поділу або виділення визначення майна, прав та обов'язків, які перейшли до нього від реорганізується банку, відбувається на підставі його статуту та розподільчого балансу.

Обсяг прав і обов'язків, що переходять від реорганізованих банків, залежить від обраної форми реорганізації. Реорганізація банку здійснюється на підставі рішення його власників шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення і перетворення

У разі виникнення конфліктів за зобов'язаннями банк - правонаступник може довести своє правонаступництво щодо окремих зобов'язань, пред'явивши відповідний договір, на підставі якого вони виникли, передавальний акт, розподільчий баланс і статут правонаступника. При цьому положення передавального акта або розподільчого балансу досліджуються судами на предмет визначення суб'єкта, до якого в результаті реорганізації перейшли права та обов'язки у відповідному зобов'язанні. Разом з тим ВГСУ наголосив, що в суперечках, пов'язаних з виконанням господарських договорів, судами не призначатиметься економічна експертиза для визначення обсягу майна, прав та обов'язків, які перейшли до банку - правонаступника. Такий стан справ позбавило позичальників одного з раніше використовуваних способів оскарження в судовому порядку переходу права вимоги від реорганізується банку до банку - правонаступника.

Також ВГСУ був відзначений той факт, що реорганізація банків жодним чином не веде до припинення зобов'язань за договорами, раніше укладеними таким банком. Так, припинення зобов'язання не пов'язане з фактом припинення юридичної особи шляхом реорганізації, оскільки правонаступництво відповідно до пункту 2 частини 1 статті 512 ЦК є самостійною підставою для заміни кредитора у зобов'язанні. Зобов'язання припиняється тільки з ліквідацією юридичної особи і не припиняється з припиненням юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.

Що стосується прав кредиторів реорганізованих банку, то ВГСУ зазначив, що якщо правонаступниками банку є кілька юросіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних зобов'язаннях банку неможливо, правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами. При цьому засновники припиненого банку, які відповідали за його зобов'язаннями, відповідають за зобов'язаннями правонаступників, що виникли до моменту припинення банку, в тому ж обсязі.

ВИСНОВОК:

ВГСУ роз'яснив, що реорганізація банків здійснюється на підставі рішення його власників шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення і перетворення. Всі перераховані способи організації, за винятком перетворення, здійснюються відповідно до законодавства про госптовариства на підставі попереднього дозволу НБУ. Обсяг прав і обов'язків, що переходять від реорганізованих банків, залежить від обраної форми реорганізації. При цьому правонаступництво щодо окремих зобов'язань може підтверджуватися договором, на підставі якого вони виникли, передавальним актом, розділовим балансом і статутом правонаступника. Разом з тим у спорах, пов'язаних з виконанням господарських договорів, судами більше не буде призначатися економічна експертиза для визначення обсягу майна, прав та обов'язків, які перейшли до банку - правонаступника. Тобто економічна експертиза не буде належним доказом прав і обов'язків банку-правонаступника.