Sidebar

 

 

Назва файлу: Договір оренди цілісного майнового комплексу
Тип документа: DOC
Рік складання: 2014
Ссилка на скачування: Скачати Зразок Договору оренди цілісного майнового комплексу

 

 

За Договором оренди майнового комплексу Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове оплатне користування цілісний майновий комплекс (вказується повна назва, вартість, основні фонди за залишковою вартістю).

Варто сказати, що згідно з Договором оренди майнового комплексу грошові кошти та цінні папери, з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості, передаються Орендарю в поточне користування на обумовлених умовах кредитного договору, що укладається одноразово з підписанням основного Договору.

Договір оренди цілісного майнового комплексу є підставою для створення у разі приватизації підприємства пріоритетних прав Орендаря на довгострокову оренду земельної ділянки, де розміщено Підприємство з подальшим викупом цієї ділянки.

Після укладення Договору оренди майнового комплексу Орендар приєднує до свого майна Підприємство в установленому порядку.

Отже, Ви можете завантажити безкоштовно бланк Договору оренди майнового комплексу.